Okt 16

Svetový deň výživy

16. október je Svetovým dňom výživy a pripomíname si ho každý rok aj na našej škole symbolickým jablkom. Tento významný deň zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania.

Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená  s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Viac »

Kategória: Svetové dni | Tagged , , , | Komentáre sú deaktivované
Okt 13

Tréma a zvládanie záťažových situácií

Zvládanie záťažových situácií, odolnosť voči stresu, to sú otázky, ktoré zaujímajú nielen odborníkov, ale aj laickú verejnosť. Stres je chápaný ako reakcia na zvýšenú záťaž alebo ohrozenie, či očakávanie ohrozenia. Stres môže byť aktivizujúci (eustres) alebo škodlivý (distres).

Zdroje stresu môžeme rozdeliť na vnútorné (vlastné negatívne predstavy, problémy so sebaprijatím…) a vonkajšie (nároky kladené na ľudí v škole, práci, v medziľudských vzťahoch…). Viac »

Kategória: Besedy | Tagged , , | Komentáre sú deaktivované
Okt 10

Druháci SPŠ na dejepisnej exkurzii

Možno treba zapáliť sviečku aj na hroboch neznámych vojakov

Je obdobie, kedy sa viac ako inokedy zamýšľame nad životom i smrťou. V tomto roku si pripomíname sté výročie vypuknutia prvej svetovej vojny a sedemdesiate výročie SNP a Karpatsko-duklianskej operácie. To boli pohnútky k tomu, aby sa študenti druhého ročníka SPŠ v Bardejove vydali na cestu po stopách prvej i druhej svetovej vojny.

Navštívili sme cintoríny a pamätníky vojen, ktoré sa, bohužiaľ, v našom regióne výrazne podpísali. Prešli sme cestu z Bardejova na Duklu. Zastavili sme sa na cintorínoch v Zborove, Stebníku, Nižnej Polianke a kvetom a zapálenou sviečkou sme si uctili aj vojakov pochovaných vo Svidníku a na Dukle. Viac »

Kategória: Dejepis, Exkurzie/výlety | Tagged , , , | Komentáre sú deaktivované
Okt 10

Župná kalokagatia 2014

Celoslovenské kolo s medzinárodnou účasťou

   súťaže žiakov stredných škôl

„Župná kalokagatia 2014“

pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja

 

Miesto konania: Turany

Dátum konania: 9. – 10. október 2014 

Župná kalokagatia: športovo – vedomostná súťaž žiakov stredných škôl

Viac »

Kategória: Šport, Súťaže | Tagged , , | Komentáre sú deaktivované
Okt 10

KRAJSKÉ KOLO ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL V CEZPOĽNOM BEHU

Miesto konania: okolie Stredovekého vojenského tábora pod Ľubovnianskym hradom (Stará Ľubovňa)

Dátum konania: 9.10.2014

Organizátor: Centrum voľného času a odborná komisia školských športových súťaži v Starej Ľubovni

Víťazka obvodného kola v cezpoľnom behu v Bardejove a postupujúca do krajského kola v Starej Ľubovni: Viktória Čontová (14. miesto – krajské kolo)

Dĺžka trate: 3 km Viac »

Kategória: Šport, Súťaže | Tagged , , | Komentáre sú deaktivované
Okt 07

Zdravá výživa a boj proti obezite

V dňoch 3. a 6. októbra 2014 v spolupráci s RÚVZ sa konali prednášky na tému Zdravá výživa a boj proti obezite pre žiakov 1. ročníka pod vedením Mgr.Marty Feckovej.

Prednášky boli zamerané na správnu – zdravú výživu, ako súčasť životného štýlu mladej generácie so zameraním na prevenciu ochorení. Viac »

Kategória: Besedy | Tagged , , | Komentáre sú deaktivované
Okt 02

Priemyslovka otvorila dvere všetkým

… a hlavne tým, ktorí sa rozhodujú, kam po skončení základnej školy. V stredu 1. októbra 2014 Stredná priemyselná škola v Bardejove zorganizovala už tradičný Deň otvorených dverí, ktorý je vhodnou príležitosťou predstaviť činnosť školy, jej vybavenosť, úspechy a prácu svojich študentov.

Už od včasného rána sa priestory školy začali postupne zapĺňať žiakmi základných škôl z mesta i celého nášho okresu , aby mohli spoznať vyučovací proces jednotlivých odborov, prezrieť si odborné učebne, ich zariadenie i celkovú vybavenosť učebnými pomôckami. Vyše 550 žiakov deviateho ročníka prekročilo prah školy za rezkých tónov ľudových piesní, ktoré sa striedali s populárnymi hitmi v podaní našich študentov pod vedením Mgr. Dušana Marinka. Viac »

Kategória: Podujatia | Tagged , , , | Komentáre sú deaktivované
Okt 01

VIKTÓRIA ČONTOVÁ – VÍŤAZKA OBVODNÉHO KOLA ŽIAČOK SŠ V CEZPOĽNOM BEHU

Súťaž: Cezpoľný beh žiačok a žiakov stredných škôl
Dátum konania: 30.9.2014
Miesto konania: Bardejov, okolie sídliska Vinbarg
Družstvá SPŠ:
Dievčatá:

  • Viktória Čontová
  • Miroslava Gregová
  • Simona Sirotňáková

Chlapci:

  • René Senaj
  • Róbert Furmanek
  • Lukáš Didik Viac »
Kategória: Šport, Súťaže | Tagged , , | Komentáre sú deaktivované
Sep 26

EURÓPSKY DEŇ JAZYKYKOV NA SPŠ

,,Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

Pravdivosť tejto starej múdrosti sme si možno nikdy neuvedomovali viac než v súčasnosti. Znalosť cudzích jazykov uľahčuje život pri cestovaní, otvára nielen nové pracovné príležitosti, ale aj mysle, a tak prispieva k porozumeniu medzi ľuďmi.

26. september vyhlásila Rada Európy za Európsky deň jazykov. Tento deň  je venovaný oslave európskych jazykov. Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom, používa sa v nej 24 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov. Naša škola si tento deň pripomenula aktivitami na hodinách nemeckého a ruského jazyka. Cez vytváranie projektov a prezentácii sa žiaci snažili poukázať nato, aký dôležitý je jazyk ako prostriedok na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčový prvok bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.

Viac »

Kategória: Svetové dni | Tagged , , , , | Komentáre sú deaktivované