• banner_sme_na_fb

Výborný 37. ples priemyslovákov

29. januára sa sála Jasu naplnila žiakmi, absolventmi a učiteľmi SPŠ v Bardejove. Všetci sa spoločne zabávali do skorých ranných hodín. Skupina Song z Rešova vytvorila skvelú atmosféru a svojimi piesňami zapĺňala tanečný parket. Prekvapením večera bol krst CD pod názvom My sme chlapci z priemyslovky…, ktoré pokrstil Mgr. Dušan Marinko a členovia školskej kapely Rozvrh hodín (Jakub Vorostko, Igor Vaňo a Gabriel Kažimír). Spestrením bol aj program plesu a bohatá tombola. Tešíme sa o rok.
Žiacka školská rada Čítať viac…

EXPERT geniality show

V celoslovenskej súťaži EXPERT geniality show súťažili žiaci našej školy:

Róbert Šimco zo 4.D v kategórii EXPERT O34 obsadil 1. miesto v celkovom poradí a získal titul TOP Expert. (víťaz v oboch témach)

Dávid Maník zo 4.D v kategórii EXPERT O34 obsadil 1. miesto v téme Spoločnosť kedysi a dnes a získal titul

Expert na tému Spoločnosť kedysi a dnes.

Obidvom súťažiaciim srdečne blahoželáme.

Tomáš Labanc, úspešný v obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku

Uplynulý týždeň sa Tomáš Labanc zo 4.A triedy zúčastnil obvodného kola olympiády v anglickom jazyku, ktorá prebiehala v Hotelovej Akadémii J. Andraščíka v Bardejove. V súťaži absolvoval písomnú, ústnu časť a posluch. V kategórii stredných odborných škôl /2D/ sa v rámci obvodu umiestnil na 2. mieste a za okres Bardejov si vybojoval 1. miesto. Úspech v súťaži mu zaistil postup do krajského kola olympiády, ktoré sa bude konať vo februári v Prešove.

Tešíme sa spolu s ním a držíme palce v ďalšej konkurencii !

SPŠ na Obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku

12. január 2016 bol veľkým dňom pre študentov stredných škôl, ktorých koníčkom je nemecký jazyk. Stretli sa na Obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku na Spojenej škole T. Ševčenka v Prešove, kde preukázali svoje vedomosti v gramatickom teste, kreativitu a rozsah slovnej zásoby pri popisovaní obrazového materiálu a v dialógu s členmi skúšobných komisií na vylosované konverzačné témy.

Reprezentantom Strednej priemyselnej školy v Bardejove bol žiak štvrtého ročníka Štefan Korba, ktorý súťažil v kategórii stredných odborných škôl. Tejto súťaže sa zúčastnil už po druhýkrát a v tomto školskom roku svojich konkurentov hravo zvládol,   zvíťazil a postúpil do krajského kola, kde bude zastupovať bardejovské odborné školy.

K tomuto úspechu mu srdečne blahoželáme, ďakujeme za výbornú reprezentáciu SPŠ v Bardejove a do ďalších zápolení prajeme veľa síl a úspechov.

Ikebana – jeden zo symbolov Vianoc

Nádherné vianočné dekorácie ako vianočné  vetvičky, vianočné ikebany sú výzdobou domov, obchodov či škôl. Vianočné dekorácie slúžia na vdýchnutie vianočnej atmosféry a sú jedným zo symbolov najkrajších sviatkov v roku.
21. decembra sa na našej škole uskutočnila každoročne organizovaná súťaž o najkrajšiu vianočnú ikebanu. Každá trieda mala možnosť vytvoriť zaujímavú vianočnú dekoráciu, a tým prezentovať svoj talent. Na treťom mieste skončila 1.A trieda, druhú priečku obsadili žiaci 3.C triedy a víťazom je 1.C trieda. Sladkú odmenu dostali aj ostatné zúčastnené triedy, keďže všetky ikebany boli krásne. Blahoželáme a želáme krásne Vianoce.

Žiacka školská rada Čítať viac…

Kam putuje odpad?

Naša škola sa zapojila do najväčšia medzinárodnej robotickej súťaži pre mladých FLL, regionálne kolo v Poprade, kam sme sa s trojčlenným tímom prihlásili, sa uskutoční 17.12.2015. Súťaž spočíva v turnaji, ktorý pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí: Robot-Design, Robot-Game, Prezentácia výskumného projektu a Tímová práca.

Vo výskumnom projekte sa žiaci zodpovedne zaoberali otázkou: Kam putuje odpad? Navštívili EKOBARD, prevádzku JUOS a SILVERGAS, ktorý sa zaoberá plazmovými technológiami spracovania a zhodnocovania odpadov. Výsledky ich bádania práce ako aj využitie niektorých obalov z potravín zdokumentovali v prezentácií.

Prezentácia: Triedenie odpadu [*.pptx] Čítať viac…

1 2 3 28